Hội nghị lần thứ 13

Thông báo: Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, từ ngày 5/10/2020 đến ngày 9/10/2020, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII họp Hội nghị lần thứ 13 để thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thông báo Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Tại phiên khai mạc và phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 13 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị.

Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước phát triển nhanh và bền vững

Chiều 21- 12 , Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, sau 8 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu bế mạc Hội nghị. Báo CAND trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Ngày làm việc thứ năm Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Buổi sáng 18-12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về thời gian, nội dung và chương trình Đại hội XII của Đảng; về dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội XII và dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội XII của Đảng.

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Ngày 16-12, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI bước sang ngày làm việc thứ 3.

Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ 13 BCH TW Đảng khóa XI

Ngày 15-12-2015, Trung ương làm việc tại Hội trường.