Hội nghị Văn phòng liên lạc qua biên giới

Phối hợp quốc tế trong phòng chống tội phạm xuyên quốc gia

Sáng 10/8 tại Đà Nẵng, Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) và Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hiệp quốc (UNODC) đã phối hợp tổ chức Hội nghị Văn phòng liên lạc qua biên giới (BLO) toàn quốc. Đây là hoạt động trong khuôn khổ dự án quan hệ đối tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật trong phòng chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.