Hội nghị Trung ương 10

Quán triệt nội dung phương pháp truyền đạt Hội nghị Trung ương 10, khóa XI

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, ngày 25/3, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến tại hai đầu cầu Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, quán triệt nội dung phương pháp truyền đạt Hội nghị Trung ương 10 khóa XI cho đội ngũ cán bộ chủ chốt và báo cáo viên Đảng bộ Công an Trung ương.

Hội nghị Trung ương 10 thảo luận nhiều dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, việc chuẩn bị các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng đã được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc từ sau Hội nghị Trung ương 8 (tháng 10/2013)…
>> Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI

Ngày làm việc thứ sáu Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương khóa XI

Tiếp tục chương trình làm việc Hội nghị Trung ương 10 (khóa XI), sáng 10/1/2015, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiến hành phiên họp toàn thể tại hội trường. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điều hành phiên họp.