Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN

ASEAN - mục tiêu hàng đầu của hacker

Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0) dự kiến làm tăng thêm 1.000 tỷ USD GDP cho khu vực ASEAN trong 10 năm tới. Nhưng, khi công nghệ phát triển vượt bậc thì mối lo về an ninh mạng cũng gia tăng.

Thủ tướng: "Việt Nam đang cùng ASEAN tiến tới thị trường thống nhất"

Chiều 11-5, tại Phnom Penh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu tham dự các hoạt động tại Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN lần thứ 26.