Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN – Australia

Tuyên bố chung Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN – Australia

Ngày 18-3, Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN – Australia đã thông qua Tuyên bố chung. Báo Công an nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung.