Hội đồng tư vấn xóa nợ thuế

Thành lập Hội đồng tư vấn xóa nợ thuế để đảm bảo công bằng, minh bạch

Đây là kiến nghị của nhiều đại biểu tại Hội thảo “Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về xử lý tiền thuế nợ đối với người nộp thuế (NNT) không còn khả năng nộp ngân sách Nhà nước” do Ủy ban Tài chính Ngân sách-Quốc hội phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức mới đây.