Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương

Phát triển thi đua cần phải giữ gìn bản sắc của Đồng Tháp

Theo Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, việc phát triển thi đua cần phải giữ gìn bản sắc của Đồng Tháp. Phát hiện, bồi dưỡng và đánh các nhân tố điển hình, nhân tố mới, mô hình mang lại hiệu quả kinh tế và đảm bảo các chỉ số về an ninh, an toàn. 

Thủ tướng phát động phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”

Doanh nghiệp là bộ phận quan trọng tạo ra của cải cho xã hội, tạo việc làm và sự thịnh vượng của quốc gia - đây là phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương tại lễ phát động phong trào thi đua với chủ đề “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” tối 11-10, nhân kỷ niệm Ngày doanh nhân Việt Nam 13-10.