Hội đồng Lý luận Phê bình VHNT

Lấy chất lượng tư vấn giúp Đảng, Nhà nước làm thước đo chất lượng hoạt động

Chiều 5-12, Hội đồng Lý luận Phê bình Văn học, nghệ thuật  (VHNT) Trung ương đã tiến hành kỳ thứ 7, tổng kết, đánh giá công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS Phan Trọng Thưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.