Hội đồng GSNN

75 ứng viên Giáo sư, 349 ứng viên Phó Giáo sư đạt đủ số phiếu tín nhiệm

Trong 2 ngày (10, 11-11), Hội đồng Giáo sư Nhà nước (GSNN) đã tổ chức kỳ họp lần thứ III nhằm thảo luận và tiến hành bỏ phiếu đối với kết quả xét của Hội đồng Giáo sư (HĐGS) ngành, liên ngành và danh sách ứng viên đủ điều kiện được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.