Hội chợ sách - Mini Book Fair

Kết nối người làm sách Việt Nam và Nhật Bản

Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, ông Lê Hoàng cho biết, Hội Xuất bản Việt Nam - Văn phòng đại diện phía Nam tại TP Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với Hiệp hội Xuất bản Nhật Bản tổ chức Hội chợ sách - Mini Book Fair tại TP Hồ Chí Minh vào hai ngày 26-5 và 27-5.