Hội chợ Du lịch quốc tế Chiangmai

Caravan khảo sát tuyến du lịch Hành lang kinh tế Đông Tây

Triển khai Chương trình Hành động Quốc gia về Du lịch năm 2014, Tổng cục Du lịch sẽ tổ chức Chương trình Caravan khảo sát tuyến điểm du lịch đường bộ và xúc tiến du lịch dọc tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây (EWEC).