Hội báo toàn quốc lần thứ I

Những hiện vật làm nên sức sống cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam

Trong khuôn khổ Hội báo toàn quốc lần thứ I, chiều 13-3, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ hiến tặng hiện vật Bảo tàng Báo chí Việt Nam với sự tham dự của đông đảo các nhà báo, đại diện gia đình nhà báo, cơ quan báo chí, tổ chức xã hội…