Hội Quân dân y

Hội Quân dân y Việt Nam thực hiện nhiều nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân và bộ đội

Ngày 11/7, Đại hội đại biểu Hội Quân dân y Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức tại Hà Nội.