Hội Nhà văn TP HCM

Nhà văn trẻ trăn trở về cuộc sống (!)

Đó chính là những trăn trở, những chủ đề lớn được đưa ra bàn luận tại hội nghị Những người viết văn trẻ TP Hồ Chí Minh lần thứ IV do Hội Nhà văn thành phố tổ chức vừa qua. Dù không phải là tất cả nhưng họ đã phần nào phản ánh đời sống văn học trẻ tại TP Hồ Chí Minh.