Hội Nghề cá Quảng Nam

Hỗ trợ tối ưu ngư dân ra khơi

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam, đến thời điểm này, mới chỉ có 50% tàu cá đánh bắt xa bờ trên địa bàn tỉnh được mua bảo hiểm.