Học viện khoa học xã hội

Học viện Khoa học xã hội nói gì trước những sai phạm nghiêm trọng trong đào tạo tiến sĩ?

Những sai phạm trong đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ của Học viện Khoa học Xã hội (KHXH)  mang tính lịch sử, kéo dài. PV Báo CAND đã trao đổi với lãnh đạo Học viện Khoa học xã hội để làm rõ thêm một số vấn đề xung quanh những sai phạm tại đào tạo của cơ sở này.