Học viện CSND khai giảng hệ đào tạo thạc sĩ 2018

Học viện CSND khai giảng hệ đào tạo thạc sĩ năm 2018

Ngày 12-9, tại Hà Nội, Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) đã tổ chức Lễ khai giảng hệ đào tạo thạc sĩ năm 2018. Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện dự và chủ trì buổi lễ.