Học viên CSND

Nâng cao bản lĩnh, phẩm chất và năng lực của đội ngũ cán bộ lãnh đạo

Ngày 12/1, tại Hà Nội, Học viện CSND tổ chức Lễ bế giảng Lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung K2.A1 và Lớp Hoàn chỉnh kiến thức cấp bằng Cao cấp lý luận chính trị K2.C1 mở tại Học viện, niên khoá 2019-2020.

Sinh viên Công an duyệt đội ngũ, biểu diễn kỹ thuật bắn súng

Hơn 1.000 học viên các trường CAND đã báo cáo kết quả công tác huấn luyện với các nội dung: Duyệt đội ngũ; đội hình kỹ thuật vận động cơ bản; kỹ, chiến thuật vận động; võ thuật CAND; kỹ chiến thuật CSCĐ trong chống biểu tình, bạo loạn.

Khai giảng lớp Tập huấn quân sự, võ thuật CAND năm 2016

Ngày 26-7, tại Hà Nội, Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) đã phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức khai giảng lớp Tập huấn cho 50 cán bộ, giáo viên làm công tác huấn luyện quân sự, võ thuật CAND tại các đơn vị thuộc Bộ Công an.