Hoàng Văn Trà

Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương: Cần làm rõ tính pháp lý trong xử lý cán bộ nghỉ hưu

“Ta đã đưa vào luật hoá cái này, tuy nhiên nên quy định cụ thể hơn. Phải làm sao rõ tính pháp lý của những văn bản mà ngày xưa họ chịu trách nhiệm”, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương Hoàng Văn Trà nói.