Hoàng Thị Hồng Lựu

Những nữ cán bộ cơ yếu vượt Trường Sơn đi B

Chiến tranh đã lùi xa 40 năm, người nữ chiến sĩ Công an chi viện cho chiến trường miền Nam nay tóc đã bạc, mắt đã mờ. Những kỷ niệm về một thời hoa lửa vẫn còn đó, ký ức luôn hiện về.