Hòa Cầm

Xác định doanh nghiệp lén xả thải ra môi trường tại KCN Hòa Cầm

 Ngày 31-3, thông tin từ Sở Tài nguyên & Môi trường TP. Đà Nẵng: Sở Tài nguyên & Môi trường TP Đà Nẵng đã xác định nguồn gốc nước thải gây ô nhiễm xả ra môi trường tại khu công nghiệp (KCN) Hòa Cầm.