Hồ thiền quang

Thi thể nam giới trên hồ Thiền Quang ngày mưa rét

Khi đi qua khu vực hồ Thiền Quang, người dân phát hiện thi thể nam giới nổi mập mờ trên mặt nước nên nhanh chóng thông báo cơ quan chức năng.