Hồ Quỳnh Hương

Hồ Quỳnh Hương: Xây "ốc đảo" để bảo vệ mình

Hồ Quỳnh Hương bước qua tuổi 30 với không gian và đời sống vô cùng tĩnh lặng. Ngại gặp gỡ, ngại chia sẻ… sợ mọi ồn ào tới mức, người ngồi đối diện có cảm tưởng đời sống của cô hiện được xây dựng như một pháo đài không thể xâm phạm. Nói Hương cô đơn, nhưng cô cười khẳng định không có chuyện đó, sự tĩnh lặng đó chỉ đơn thuần là vì cô muốn bảo vệ cuộc sống của mình.