Hồ Hùng Anh

Techcombank đặt mục tiêu đạt lợi nhuận 11.750 tỷ VNĐ lợi nhuận trước thuế

Ông Hồ Hùng Anh tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp. Năm 2019, Techcombank đặt mục tiêu đạt lợi nhuận 11.750 tỷ VNĐ lợi nhuận trước thuế, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.