Hiệp hội lữ hành Hoa Kỳ

Thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch Việt Nam- Hoa Kỳ

Ngày 11-11 tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Hiệp hội lữ hành Việt Nam phối hợp với Hiệp hội lữ hành Hoa Kỳ đã tổ chức toạ đàm Thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch Việt Nam- Hoa Kỳ