Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam

Phần Lan sẽ giúp Việt Nam xây dựng các dự án bảo mật về an ninh mạng

Ngày 7-3, Tổ chức An toàn thông tin Phần Lan (FISC) đã ký kết biên bản hợp tác với các đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông gồm Công ty cổ phần An ninh mạng Việt Nam (VNCS), Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) và Tập đoàn Công nghệ CMC.

Cảnh báo nguy cơ tấn công thông tin DN lên sàn

Đây là cảnh báo từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) được đưa ra tại Hội thảo an toàn trong hoạt động công nghệ thông tin năm 2015 do tổ chức đơn vị này tổ chức mới đây.

Cảnh báo nguy cơ tấn công thông tin doanh nghiệp lên sàn

Đây là cảnh báo từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) được đưa ra tại Hội thảo An toàn trong hoạt động công nghệ thông tin năm 2015 do đơn vị này tổ chức mới đây.