Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam

Bộ Công thương trả lời về đề xuất bỏ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

Ngày 21-5, Bộ Công thương, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, đã có báo cáo gửi Quốc hội về công tác điều hành giá điện, giá xăng.