Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam

Vận tải khách núp bóng xe hợp đồng gây hỗn loạn

Ngày 4-11, Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam đã phối hợp cùng Tổng cục Đường bộ Việt Nam tổ chức Hội thảo “Quản lý hoạt động kinh doanh vận tải khách theo tuyến cố định, hợp đồng- Vấn đề và giải pháp”.

Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam “tố” Grab2

Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam vừa có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia; Bộ Tư pháp và Bộ GTVT đề nghị sớm ban hành Nghị định thay thế Nghị định 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô.