Hiệp hội Làng nghề Việt Nam

Phát triển du lịch làng nghề Hà Nội: “Một cô gái đẹp nhưng không ai lấy”

Đây là nhận định ví von của Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam Lưu Duy Dần về thực trạng của du lịch làng nghề hiện nay. Quả đúng như vậy, Hà Nội có 1.350 làng nghề với 47/53 nhóm nghề của cả nước, Hà Nội là địa phương có tiềm năng phát triển du lịch làng nghề lớn nhất so với các địa phương khác. Song, qua nhiều năm, du lịch làng nghề vẫn phát triển manh mún, mờ nhạt, thiếu sự đặc trưng.