Hiệp hội Doanh nghiệp Anh tại Việt Nam

Trao tặng hơn 500 triệu đồng hỗ trợ chống COVID-19

Sáng13/4, tại TP.. Hồ Chí Minh, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Anh quốc tại Việt Nam (BBGV) trao hơn 500 triệu đồng cho Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam (VYPA).