Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam

Năm 2015: Doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư vào nền kinh tế hơn 152.500 tỷ đồng

Thông tin từ Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (AVI) cho biết năm 2015, thị trường bảo hiểm (BH) đạt mức tăng trưởng doanh thu khả quan.

Đề xuất tăng 70% phí bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới 1

Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (AVI) vừa kiến nghị Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính tăng phí bảo hiểm bắt buộc TNDS chủ xe cơ giới, với mức tăng cao nhất lên tới 70% và tăng mức trách nhiệm bảo hiểm lên 100 triệu đồng/người/vụ.

Tổng tài sản 6 tháng đầu năm 2018 đạt trên 100.000 tỷ đồng, tăng cường đầu tư trở lại nền kinh tế

Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 (trước soát xét), theo đó Bảo Việt và các đơn vị thành viên ghi nhận mức tăng trưởng khả quan với tổng doanh thu hợp nhất ước đạt 20.790 tỷ đồng, tăng trưởng 37,8% so với cùng kỳ năm 2017.