Hiệp định tương trợ tư pháp

Hội nghị quan chức cấp về Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa các nước ASEAN

Ngày 26-4, tại Hà Nội, Bộ Công an đã khai mạc Hội nghị quan chức cao cấp lần thứ 8 về Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa các nước ASEAN. Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 26 và 27-4.

Đàm phán Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa Việt Nam và Italia

Ngày 13 và 14-11, tại Roma, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước và sự phân công của Chính phủ, Bộ Công an đã tiến hành đàm phán dự thảo Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa Việt Nam và Italia.