Hiệp định thương mại tự do

Không e ngại việc mở cửa thị trường vào 31/12/2015

Tối 1/2, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng đã xuất hiện trong chương trình “Dân hỏi Bộ trưởng trả lời” để giải đáp những thắc mắc xung quanh các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đang đàm phán tham gia ngày càng nhiều hơn.