Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU

Doanh nghiệp Việt Nam cần làm gì để tận dụng ưu đãi từ EVFTA?

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – châu Âu (EVFTA) vừa được Quốc hội phê chuẩn, dự kiến có hiệu lực vào đầu tháng 8-2020 tới. Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, đây là hiệp định có mức cam kết cao nhất mà một đối tác dành cho Việt Nam trong các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đã ký kết.