HITTPC

Hà Nội thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch

Ngày 15/6, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, thương mại, du lịch thành phố Hà Nội (tên giao dịch quốc tế HITTPC).