Hang Giáng Sinh

Bí ẩn thánh địa nhà thờ Giáng Sinh nơi Chúa Jesus ra đời

Khởi công từ năm 327 sau Công nguyên, nhà thờ Giáng Sinh được xây dựng trên vị trí mà theo truyền thống Thánh được coi là ở bên trên Hang Giáng Sinh - nơi sinh của Chúa Jesus.