Hải quân Philippines

Hải quân Philippines khẳng định tàu Việt Nam cứu ngư dân nước này

Đại diện Hải quân Philippines đã bác bỏ tuyên bố mới đây của Đại sứ quán Trung Quốc, đồng thời khẳng định, tàu cá Việt Nam đã cứu sống những ngư dân của tàu cá nước này bị tàu Trung Quốc tấn công và bỏ chạy.