Hải quan Cửa khẩu Móng Cái

Quấn 140 chiếc điện thoại quanh người vận chuyển lậu vào Việt Nam

Hải quan Cửa khẩu Móng Cái vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép 140 chiếc điện thoại bằng hình thức quấn quanh người