Hai mươi thanh niên Công an tiêu biểu năm 2016

Hai mươi thanh niên Công an tiêu biểu năm 2016 báo công dâng Bác

Sáng ngày 25-3, Đoàn đại biểu thanh niên Công an tiêu biểu năm 2016 đã đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.