Hải Vân quan

Hai địa phương Thừa Thiên - Huế và Đà Nẵng ký kết bảo tồn di tích Hải Vân Quan

Chiều 20-2, tại TP Huế, UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế và UBND TP Đà Nẵng đã ký kết biên bản thỏa thuận thực hiện công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích Hải Vân Quan.


Di tích Hải Vân quan sắp thoát cảnh phế tích

Sau một thời gian dài Di tích Hải Vân quan bị “bỏ quên”, ngành Du lịch TP Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chịu ngồi lại với nhau để bàn việc gìn giữ, bảo tồn di tích này.