Hà Nội thành lập Sở Du lịch

Hà Nội được thành lập Sở Du lịch

Tin từ UBND TP Hà Nội cho hay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý để TP Hà Nội lập Đề án thành lập Sở Du lịch gửi Bộ Nội vụ để chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các bộ, cơ quan liên quan thẩm định theo quy định, trình Thủ tướng Chính phủ.