Hà Lâu

Tặng quà, khám bệnh miễn phí cho trẻ em ở xã Hà Lâu

Hà Lâu là xã vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn của huyện Tiên Yên, Quảng Ninh. Tặng quà cho trẻ em trong xã là việc làm tình nghĩa của Chi Đoàn thanh niên và Chi Hội phụ nữ Phòng Hậu Cần, Công an tinh Quảng Ninh nhằm giúp các em vơi bớt khó khăn trên con đường học tập