HNX-Index

Thị trường ngày 1/8

Vàng SJC TP Hồ Chí Minh giao dịch ở mức 32,94-33,04 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Thị trường ngày 24/2

- Vàng SJC TP Hồ Chí Minh giao dịch ở mức 35,27-35,37 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Thị trường ngày 31/1

Vàng SJC TP Hồ Chí Minh giao dịch ở mức 35,33-35,43 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Thị trường ngày 30/1

Vàng SJC TP Hồ Chí Minh giao dịch ở mức 35,24-35,34 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Thị trường ngày 23/1

Vàng SJC TP Hồ Chí Minh giao dịch ở mức 35,59-35,69 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Thị trường ngày 22/1

- Vàng SJC TP Hồ Chí Minh giao dịch ở mức 35,61-35,71 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Thị trường ngày 15/1

Vàng SJC TP Hồ Chí Minh giao dịch ở mức 35,18-35,28 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Thị trường ngày 14/1

Vàng SJC TP Hồ Chí Minh giao dịch ở mức 35,20-35,30 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Thị trường ngày 5/1

Vàng SJC TP Hồ Chí Minh giao dịch ở mức 35,08-35,18 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Thị trường ngày 26/12

Vàng SJC TP Hồ Chí Minh giao dịch ở mức 35,02-35,18 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Thị trường ngày 18/12

- Vàng SJC TP Hồ Chí Minh giao dịch ở mức 35,11-35,26 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Thị trường ngày 17/12

Vàng SJC TP Hồ Chí Minh giao dịch ở mức 35,05-35,20 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Thị trường ngày 17/8

Vàng SJC TP Hồ Chí Minh giao dịch ở mức 33,88-34,18 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Thị trường ngày 6/8

Vàng SJC TP Hồ Chí Minh giao dịch ở mức 32,75-32,87 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Thị trường ngày 4/8

Vàng SJC TP Hồ Chí Minh giao dịch ở mức 32,86-32,96 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Thị trường ngày 3/8

Vàng SJC TP Hồ Chí Minh giao dịch ở mức 32,93-33,03 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Thị trường ngày 10/7

- Vàng SJC TP Hồ Chí Minh giao dịch ở mức 33,95-34,04 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Tại thị trường Hà Nội, giá vàng SJC miền Bắc mua vào 33,95 triệu đồng/lượng, bán ra 34,06 triệu đồng/lượng. Vàng SJC của Doji mua bán ở mức 33,99-34,02 triệu đồng/lượng. Trên thế giới, giá vàng giao dịch ở mức 1.163,37 USD/oz.
« Trước1 2 3 4 5