HLV Fernando Santos

Sở thích kỳ quặc của UEFA

Đã có những tranh cãi xoay quanh quyết định mở rộng quy mô EURO 2016 lên 24 đội, tròn 20 năm kể từ khi giải đấu này tăng số đội từ 8 lên 16.