Gữ nguời

Tạm giữ khẩn cấp người cung cấp dung môi cho “đại gia” Trịnh Sướng sản xuất xăng giả

Ông Nguyện được xác định là người cung cấp hàng nghìn lít dung môi cho “đại gia” Trịnh Sướng để các đối tượng sản xuất hàng triệu lít xăng giả bán ra thị trường.