Grey Norman

Đề cử huyền thoại golf Grey Norman làm cố vấn Hiệp hội Du lịch Golf Việt Nam

Ngày 13-3, hội nghị trù bị thành lập Hiệp hội Du lịch Golf Việt Nam đã diễn ra tại Hà Nội. Ban trù bị thành lập Hiệp hội có 31 người, gồm đại diện cơ quan quản lý nhà nước, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc các doanh nghiệp du lịch, chủ đầu tư, Giám đốc, Phó giám đốc điều hành, quản lý các sân golf tại Việt Nam.