Gọi điện cho vợ

Người đàn ông ở Cà Mau gọi điện cho vợ trước khi treo cổ tự tử

Sau khi gọi điện năn nỉ vợ quay về, người đàn ông ở Cà Mau treo cổ tự tử.