Global Banking & Finance Review

VietinBank tự hào là “Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam” 3 năm liên tiếp

Năm 2018 là năm thứ 3 liên tiếp VietinBank giành giải thưởng Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam của Tạp chí Tài chính Ngân hàng uy tín quốc tế Global Banking and Finance Review.

Bảo Việt Nhân thọ nhận 2 giải thưởng lớn

Tháng 9 vừa qua, Bảo Việt Nhân thọ đã vinh dự nhận được các giải thưởng “Công ty bảo hiểm nhân thọ Tốt nhất Việt Nam 2017” và “Công ty bảo hiểm nhân thọ vì sức khỏe cộng đồng 2017” do tạp chí tài chính uy tín toàn cầu của Anh Global Banking & Finance Review bình chọn.