Giọt máu tình nguyện

Nghìn người xếp hình kêu gọi hiến máu tri ân

Chiều 13-7, Ban tổ chức Hành trình Đỏ 2018 phối hợp với Ban chỉ đạo Vận động hiến máu Hà Nội và Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội tổ chức chương trình Hội quân Hành trình đỏ 2018 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.