Giờ trái đất 2016

Thế giới tắt đèn trong Giờ Trái đất 2016

Ngày hôm qua 19-3, hàng triệu người trên các thành phố tại 178 nước và vùng lãnh thổ đã tắt đèn từ 20h30 đến 21h30 (giờ Việt Nam) để hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2016.

Hà Nội hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất 2016

Theo Tổng Công ty điện lực TP Hà Nội, hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất, Hà Nội tổ chức đêm sự kiện Giờ Trái đất 2016 - từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 - ngày 19-3 tại khu vực quảng trường Cách mạng tháng Tám.